ПОСТАВКА ТОПЛИЧКИ УСТАНАК 1917. ГОДИНЕ

Прва поставка урађена је 1977. године. Поставка је обухватала фотографије, документа и мали број предмета из тог периода. Нова поставка је урађена 1994. године на принципима савремене музеологије, пратећи ток догађаја. Поред фотографија и докумената у поставци од 89,83 м2 постављено је 42 предмета.

 

1 2 3 4
       
       

 
 
ЕТНОЛОШКА ПОСТАВКА

Поставка се састоји од градске собе (крај 19/почетак 20 века) у којој су делом изложени предмети из збирке ,, Старо Прокупље’’. У холу су изложени предмети из 19. века: ношња, покућство и макете старих кућа.

 

1 2 3 4
       
       
 
 
 

 
 
ПОСТАВКА ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Прва поставка у Музеју је поставка фотографија, докумената и наоружања из НОБ-а. Била је смештена у згради Музеја на брду Хисар од 1950 године. Премештањем Музеја у данашњи простор урађена је 1962. године нова поставка Други светски рат од 86,49 м2 која је делимично измењена 2001. године. Поред фотографија и докумената у поставци је и 125 предмета из периода Другог светског рата.

 

1 2 2 2
       
       

 
 
АРХЕОЛОШКА ПОСТАВКА

У поставци која је урађена 1985. године је предметима и фотографијама представљено стотинак археолошких налазишта у општини Прокупље.

 

1 2
       
       

 

ПОВРАТАК НА ПОЧЕТНУ СТРАНУ