Е Т Н О Л О Ш К А
ЗБИРКА

 

 

 

Етнолошко одељење оформљено је 1986.године са задатком да систематски обрађује етнолошку грађу и да је путем тематских изложби презентује јавности. Збирка броји око 700 предмета, груписаних у тематске целине: ношња, накит, текстил, метално и дрвено покућство и грнчарија. Посебну целину чини збирка ,,Старо Прокупље``, која је делом изложена у сталној поставци ,,Градска соба``.

-Ношња

-Накит

-Метално покућство

-Текстил

-Дрвено покућство

-Грнчарија

Н о ш њ а

Заступљена је углавном сеоска ношња, домаће израде од влакана животињског (вуна) и биљног порекла (конопља, лан и памук). Одабрани предмети:

Опис: Из једне поле, на ,,трак”, ткана на широком брду, основа памук, потка ,,пртена”, бојена у ,,чивит”. Порекло: Доње Кординце, Период: пре II светског рата.
Сукња вутарка (Инв.бр. 337)-припада типу јужноморавске ношње

Опис: Из једне поле, лице од вуне, богато украшена (централни мотив двоглави орао са круном) Порекло: Околина Прокупља Период: Прва половина XX века
Прегача – запасачка
(Инв.бр. 95)

 

 

Н а к и т


Збирку предмети разноврсног облика, који сем декоративног и магијског карактера одражавају и друштвени статус.
Одабрани предмети:

Опис: листоликог облика, стилизовани вегетабилни и животињски мотиви: сигнатуре 1896 А.С. Порекло: Прокупље Период: XIX век
Копча-пафта (Инв.бр.57)

Опис:,, на шарнир” од 12 ланчића повезаних са две плоче од којих је једна украшена разнобојним камењем, рађена у сребру, техником филиграна и гранулације Порекло: Прокупље Период: XVIII-XIX век
Наруквица (Инв.бр. 450)


 

ПОВРАТАК НА ПОЧЕТНУ СТРАНУ